ARBETSTERAPEUT
PREMICARE BERGSJÖ 

Arbetsterapeuter utgår från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. 

 

Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Det ger oss en insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem. 

 

En stor del av vårt arbete handlar om att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.

 

Vårt ansvar är också att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Arbetsterapeuten kan bland annat:

• Göra hembesök för att bedöma din aktivitetsförmåga/förmåga att klara av vardagslivets aktiviteter

• Titta på bostadsmiljön, bedöma eventuella fallrisker samt ge dig tips och råd på fallförebyggande åtgärder

• Bedöma behovet av olika hjälpmedel samt förskriva och prova ut dessa

• Ge dig tips och råd på hjälpmedel/egenansvarsprodukter som kan hjälpa dig i vardagen

• Skriva ett utlåtande när du ska söka om bostadsanpassningsbidrag

• Delta i minnesutredningar genom att göra minnestester och aktivitetsbedömning i hemmet

• Stötta dig i handträning efter skada/sjukdom samt ge tips och råd om eventuella handortoser

Kontakt: 0652 - 366 00

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge