DIETIST
PREMICARE SÖRÅKER

Vår dietist heter på heter Erik Hägerlind. För kontakt med dietist krävs remiss. Kontakta distriktssköterska på tel: 060-464 00.

 

En dietist har specialkunskaper om matens betydelse vid hälsa och sjukdom och arbetar med att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av maten. Många gånger är kosten avgörande för hur väl övrig medicinsk behandling skall fungera, därför kan dietistens arbete komplettera annan medicinsk behandling för att ytterligare förbättra prognosen, minska riskerna för komplikationer och minska vårdtiden.

 

De vanligaste förekommande diagnoser som en dietist arbetar med kan vara:

 • diabetes 

 • födoämnesallergier/intolerans

 • övervikt

 • undernäring

 • hjärt- och kärlsjukdomar

 • njursvikt

 • cancer

 • ämnesomsättningssjukdomar

 • leversjukdom

 • mag- och tarmsjukdomar

 • förebyggande hälsovård 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge