Företagsfakta

 

Branschorganisationen Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. 

 
 
Basfakta

Premicare driver fem hälsocentraler på uppdrag av Landstinget Västernorrland. Våra hälsocentraler ligger i Timrå, Söråker och Ljustadalen samt Öbacka och Johannesberg i Härnösand. Vi har idag 35 000 patienter och en personalstryka bestående av 130 medarbetare med olika kompetenser.

Företagsledning & ägare

allabolag.se finns mer information om Premicare AB. Ägare: Tobias Jonsson & Patrik Wreeby

Ekonomi

NYCKELTAL Premicare Härnösand, läs mer...

(Nyckeltal för Premicare Härnösand innefattar Premicare Söråker och Premicare Öbacka)

NYCKELTAL Premicare Ljustadalen, läs mer...

NYCKELTAL Premicare Johannesberg, läs mer...

NYCKELTAL Premicare Timrå, läs mer...

Huvudkontor

PREMICARE AB
Lövuddsvägen 55
861 41 Sörberge


telefon 060-6589200
 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge