MEDICINSK YOGA
PREMICARE BERGSJÖ
 
Medicinsk yoga

Nybörjargrupp startas löpande vid tillräckligt många anmälningar. 

Läs gärna om MediYoga på hemsidan http://sv.mediyoga.com. 

 

Här finns Startpaket 1, 2 och 3 som du kan ladda ned och använda som stöd när du övar hemma.

.

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge