LÄKARMOTTAGNING
PREMICARE BERGSJÖ

Det är till vårdcentralen du i första hand ska vända dig om du blir sjuk eller gör dig illa dagtid. Vi på Bergsjö hälsocentral har en bred kunskap för att behandla de flesta sjukdomar, skador och kroniska åkommor.

På läkarmottagningen arbetar distriktsläkare och läkare. Här finns även distriktssköterskor och sjuksköterskor samt undersköterskor på provtagningslabbet.

 

Sjuksköterskans/distriktssköterskans uppgift är att prioritera utifrån angelägenhetsgrad och resurser.

 

Boka tid

Tid till läkare bokas via distriktssköterska på telefon: 0652 - 366 00

 

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge