ADMINISTRATION
PREMICARE LJUSTADALEN

Medicinska Sekreterare

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, patientfakturor och annan administration.

Kontakt: 
Helen Mattsson & Frida Nilsson, tel: 060-607 95 00
epost: hc.ljustadalen@premicare.com
 

Ekonomi

Huvudsakliga uppgifter är löpande redovisning, fakturering, leverantörsrestkontra och lönehantering.

 

Kontakt:

060-595566

 

OBS! Kontakta de Medicinska sekreterarna om det gäller en patientfaktura.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge