BARNAVÅRDSCENTRALEN
PREMICARE LJUSTADALEN

Välkommen med Ert barn till BVC på Ljustadalens Hälsocentral

Om ditt barn blir sjukt

Ring 1177 för rådgivning. Om du önskar boka tid för ditt barn, ring 060-607 95 00

 

Barnsjuksköterska:

Malin Zetterberg, tel: 060 - 607 95 03

epost: bvc.ljustadalen@premicare.com

 

Telefontid:

tisdag och fredag mellan kl: 8.00 - 9.00

 

Vi har tidsbeställd mottagning.

 

På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. Ditt barn får regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer.

 

Hälsoundersökningar
Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer
Erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Föräldragrupper
I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge