MÖDRAVÅRDSSCENTRALEN/BARNMORSKA

Kontakt:

Kajsa Lindqvist, tfn: 073-8000212

kajsa@dinbarnmorska.com

 

Eva Larsson, tfn: 073-8000432

eva@dinbarnmorska.com

 

Mödravårdscentralen sköter graviditetskontroller, föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.

 

Vi handhar även provtagning och information om sexuell överförd sjukdom.

 

Vi har även mödra-/barnpsykolog knuten till oss.


Vid förhinder avboka i god tid. Uteblivet barnmorskebesök debiteras med 350kr.

Din barnmorska tar nu emot Ljustadalens patienter på Fredsgatan 10 i Sundsvall eller på Timrå Vc.

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge