PSYKOSOCIAL MOTTAGNING
PREMICARE LJUSTADALEN

Kontakt:

tel: 060 - 607 95 00

 

Kurator

Jag som arbetar som kurator heter Susanne Cavallius. Jag är utbildad socionom. Jag kan hjälpa till med bedömning och samtalsbehandling för personer med:

  • Kristillstånd/ traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation.

  • Lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter.

  • Stressrelaterade sjukdomstillstånd.

  • Psykosomatiska tillstånd, t ex smärta

  • Psykosocial problematik som leder till ohälsa

  • Livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa

  • Vi ger också information i sociala och psykosociala frågor

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge