REHABKOORDINATOR
PREMICARE 

 

Koordinatorn ingår i rehabiliteringsteamet på vårdcentralen. Rehabiliteringens mål är att du ska uppnå en god fysisk och psykosocial hälsa med bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga. Målen bygger på din delaktighet och det egna individuella ansvaret.

Vid behov samordnar koordinatorn de rehabiliterande insatser som planeras tillsammans med dig. Samordningen kan gälla åtgärder inom vårdcentralen, kontakter med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling eller annan resurs i din rehabilitering.

Kontakt
Denita Hammar

 

tel: 076- 052 53 74

epost: denita.hammar@premicare.com
 

 

 

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge