Mödravårdscentralen
LAB
Sjukgymnastik
Distriktsskötersekemott.
Läkarmott.
Fotsjukvård
Gruppverksamhet
Psykosocialmott. 
Rehabkoordinator
Administration
Mödravårdscentralen
LAB
Sjukgymnastik
Distriktsskötersekemott.
Läkarmott.
Fotsjukvård
Gruppverksamhet
Psykosocialmott. 
Rehabkoordinator
Administration
Mödravårdscentralen
LAB
Sjukgymnastik
Distriktsskötersekemott.
Läkarmott.
Fotsjukvård
Gruppverksamhet
Psykosocialmott. 
Rehabkoordinator
Administration
Mödravårdscentralen
LAB
Sjukgymnastik
Distriktsskötersekemott.
Läkarmott.
Fotsjukvård
Gruppverksamhet
Psykosocialmott. 
Rehabkoordinator
Administration
För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge