LÄKARMOTTAGNING

Våra läkare har alla många års erfarenhet av primärvård. De är specialister i allmänmedicin och intern medicin. Läkarna hjälper dig med akuta och kroniska besvär som inte övriga yrkesgrupper har erfarenhet av. 

Läs mer...

DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra distriktssköterskor som arbetar med mottagningsarbete arbetar både med akuta ärenden och kroniska besvär. De samarbetar med övriga yrkesgrupper för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga vård, hjälp och stöd med god tillgänglighet.

Läs mer...

LAB

På lab har vi hand om provtagningen åt våra läkare och även åt andra kliniker. Förutom provtagningen assisterar vi våra läkare när de utför diverse undersökningar och småoperationer.

Läs mer...

SJUKGYMNASTIK OCH FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Fysioterapeuten kan hjälpa Dig med; undersökning och bedömning, rehabilitering efter besvär/skada i rörelse- och stödjeorganen, smärtlindring, utprovning av vissa hjälpmedel, rådgivning, handledning och träningsprogram, fysisk aktivitet på recept etc.

Läs mer...

DIETIST

Vår dietist heter Erik Hägerlind. För kontakt med dietist krävs remiss. Kontakta distriktssköterska på tel: 0611 - 33 23 00. En dietist har specialkunskaper om matens betydelse vid hälsa och sjukdom och arbetar med att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av maten. 

Läs mer...

MÖDRAVÅRDSCENTRALEN

Mödravårdscentralen sköter graviditetskontroller, föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning. Vi handhar även provtagning och information om sexuell överförd sjukdom. 

Läs mer...

BARNAVÅRDCENTRALEN

Välkommen med Ert barn till BVC på Premicare Johannesberg. Om ditt barn blir sjukt, ring 1177 för rådgivning. Vi har tidsbeställd mottagning. På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. 

Läs mer...

PSYKOSOCIALMOTTAGNING

Jag som arbetar som kurator heter Annika Frykholm. Jag kan hjälpa till med bedömning och samtalsbehandling  med bl.a kristillstånd/ traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation mm. 

Läs mer...

ARBETSTERAPEUT

Arbetsterapeuter utgår från det som är viktigt för varje enskild person. Därifrån utformar vi strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen – inte bara en del. Det ger oss en insyn i människors utmaningar i vardagen och därmed möjligheter att lösa problem. 

Läs mer...

FOTSJUKVÅRD

Har du frågor, ring på telefon tel: 0611-332300 el. 070-317 83 05 så blir du uppringd.  Ann-Christin Ollinger Engström arbetar med fotsjukvården och är utbildad fotterapeut med fördjupande kunskaper i bl.a. diabetes, reumatism och hudsjukdomars fotkomplikationer.

Läs mer...

REHABKOORDINATOR

Koordinatorn ingår i rehabiliteringsteamet på vårdcentralen. Rehabiliteringens mål är att du ska uppnå en god fysisk och psykosocial hälsa med bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga. Målen bygger på din delaktighet och det egna individuella ansvaret.

Läs mer...

ADMINSTRATION OCH PATIENTFAKTUROR

Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, patientfakturor och annan administration. OBS! Kontakta de Medicinska sekreterarna om det gäller en patientfaktura. Tel: 0611 - 33 23 00, epost: hc.obacka@premicare.com

Läs mer...

1 / 1

Please reload

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge