DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNINGEN
PREMICARE ÖBACKA

 

 Du kan själv boka din tid för besök och bedömning hos distriktssköterska på www.1177 

 

Alternativt ring telefon 0611-33 23 00. Telefonen är öppen varje helgfri vardag

mellan kl: 7:30 - 16:30. Vi har tidsbokad mottagning varje helgfri vardag kl 8:00 - 16:30.

Distriktssköterskor/Läkarmottagning

Våra distriktssköterskor som arbetar med mottagningsarbete arbetar både med akuta ärenden och kroniska besvär. De samarbetar med övriga yrkesgrupper för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga vård, hjälp och stöd med god tillgänglighet.

Våra distriktssköterskor är specialiserade på Diabetes, Astma/ Kol, Hälsosamtal, Hjärta/ Kärl och Inkontinens. På läkarmottagningen arbetar också våra distriktssköterskor med rådgivning, tidsbeställning och receptförnyelse.

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge