Personal

Premicare Söråker

DISTRIKTSSKÖTERSKA/SJUKSKÖTERSKA
1/1
LÄKARE
1/1
LAB
SJUKGYMNAST
SAMORDNARE
KURATOR
1/1
1/1
1/1
1/1
DIETIST
1/1
MEDICINSK SEKRETERARE
ADMINISTRATÖR
1/1
1/1
LOKALVÅRD
1/1
ENHETSCHEF
1/1
För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge