Personal

Premicare Timrå

DISTRIKTSSKÖTERSKA/SJUKSKÖTERSKA
1/1
SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
1/1
LÄKARE
1/1
BVC
1/1
LAB
1/1
DIETIST
KURATOR
FOTSJUKVÅRD
ARBETSTERAPEUT
LOKALVÅRD
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
MEDICINSK SEKRETERARE
1/1
VERKSAMHETSCHEF
1/1
För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge