För frågor kring våra verksamheter var vänlig kontakta vår presskontakt. 

PRESSKONTAKT​

Patrik Wreeby

Tel: +46 (0)70 454 44 03

Epost: patrik.wreeby@premicare.com

Pressmeddelande:

15 december, 2020

IVO riktar kritik gällande två äldreboenden där Premicare har läkarmedverkan

 

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna i Sverige har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Läs mer på Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se

 

Premicare, driver 9 hälsocentraler i Region Västernorrland och Region Gävleborg. I IVO:s utredning granskades två särskilda boenden där vi ansvarar för läkarmedverkan. IVO:s syfte är att säkerställa att våra äldre får den vård som de har rätt till under pandemin, vilket vi välkomnar.

 

Premicare arbetar i nuläget tillsammans med Region Västernorrland med att granska läkarmedverkan under perioden och om bristerna som uppmärksammats av IVO har påverkat utfallet av vården. I arbetet ingår även att redovisa vilka åtgärder som vi planerar att vidta i att försäkra en patientsäker vård för våra äldre, gällande de brister som IVO funnit.

 

- Vår personal inom Primärvården har utifrån vår uppfattning arbetat hårt för att upprätthålla en patientsäker vård under pandemin, något som är av vikt att poängtera, även om vi med visshet kommer hitta förbättringsområden för att trygga att våra äldre får en god vård under och efter pandemin, säger Mikael Stenlund, VD Premicare.

 

Svar ska vara IVO tillhanda per den 31/1, 2021.

29 oktober, 2020

 

Premicare tar över tre hälsocentraler i Gävleborg

 

Premicare har förvärvat Hälsovalet i Sverige AB som driver tre hälsocentraler i Gävleborgs län; E-Hälsan, Varvet och Ljusne hälsocentral belägna i Hudiksvall och Söderhams kommun.

 

Sedan tidigare driver Premicare fem hälsocentraler i Västernorrland och sedan ett år tillbaka driver de Bergsjö hälsocentral, även denna i Gävleborgs län.

 

- Vi är otroligt glada och ser verkligen framemot denna förstärkning inom Premicare. Vi kommer i och med detta förvärv utöka möjligheten att utveckla primärvården menar Premicares VD, Mikael Stenlund.

 

Eva Jansson, VD, Hälsovalet i Sverige AB, kommer att arbeta kvar inom organisationen under de närmaste tre åren.

 

- Jag är övertygad om att detta är bra för vår personal och våra patienter. Min känsla är att det blir en långsiktigt och bra lösning, avslutar Eva.

 

Premicare har efter förvärvet en personalstyrka på ca 200 medarbetare bestående av olika kompetenser samt 50 000 patienter fördelat över två regioner.

Pressklipp:

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge