PSYKOSOCIAL MOTTAGNING
PREMICARE JOHANNESBERG

 

Kontakt: Anna Bylund

Epost: anna.bylund@premicare.com

Telefon: 0611-50 58 00

Vår kurator kan hjälpa till med bedömning och samtalsbehandling för personer med:

  • Kristillstånd/ traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation.

  • Lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter.

  • Stressrelaterade sjukdomstillstånd.

  • Psykosomatiska tillstånd, t ex smärta

  • Psykosocial problematik som leder till ohälsa

  • Livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa

  • Vi ger också information i sociala och psykosociala frågor.

 

 

För hjälp hos oss behövs en remiss från BVC, MHV eller läkarmottagningen.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge