BARNAVÅRDSCENTRALEN
PREMICARE SÖRÅKER

 

Välkommen med Ert barn till Älvens Hus, det nya centret för BVC i Timrå och Söråker.

Telefonnummer:
Camilla Lemon: 060 - 59 55 06
Maria Svensson: 060 - 59 55 17
 

Telefontid:
måndag - fredag 8.00 - 9.00

 

OBS! Vi har vår mottagning på Älvens Hus, Lövuddsvägen 44 i Sörberge. 

 

Vi har tidsbeställd mottagning.

 

På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. Ditt barn får regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer.

 

Hälsoundersökningar:
Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer: 
Erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Föräldragrupper:
I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Det ingår även spädbarnsmassage.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge