BARNAVÅRDSCENTRALEN
PREMICARE TIMRÅ

 

Välkommen med Ert barn till Premicare, Centrumhuset i Timrå, Köpmangatan 31 

Telefonnummer:

Cristina Thunfors tel 060-595517 

Lotta Sundberg tel 060-595506

Therese Collin Andersson 060-6589211

Telefontid:
måndag - fredag 8.00 - 9.00

 

OBS! Vi har vår mottagning i Centrumhuset i Timrå, Köpmangatan 31.  

 

Vi har tidsbeställd mottagning.

 

På BVC erbjuder vi Dig stöd och vägledning kring Ditt barns hälsa och Ditt föräldraskap. Ditt barn får regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer.

 

Vi som arbetar här är Camilla Lemon, Maria Svensson och Therese Colin Andersson.

 

Hälsoundersökningar:
Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer: 
Erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.

Föräldragrupper:
I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Det ingår även spädbarnsmassage.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge