LÄKARMOTTAGNING
PREMICARE TIMRÅ

Våra läkare har alla många års erfarenhet av primärvård. De är specialister i allmänmedicin och intern medicin. Läkarna hjälper dig med akuta och kroniska besvär som inte övriga yrkesgrupper har erfarenhet av. De arbetar i nära samarbete med övriga yrkesgrupper för att ge dig bästa möjliga vård, hjälp och stöd.

Vid livshotande ärenden, ring alltid 112. Önskar du rådgivning, ring Sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

 

Gäller ditt ärende rygg/axlar eller annan muskel och ledvärk kontakta vår sjukgymnastik direkt på tel: 060 - 59 55 12 eller sjukgymnast.timra@premicare.com

För annan tidbokning kontakta oss för en tid på: 060 - 59 55 00

Intyg bokas inte som akut ärende. För att kunna ge dig bästa service kontakta oss därför i god tid. För intyg som ej är kopplade till försäkringskassan hänvisar vi er till privat vård såsom Specilistläkarhuset i Sundsvall.

Vaccinationer, vi erbjuder endast vaccination enligt fastställda vaccinationsprogram till barn samt säsongsinfluensa. Övriga vaccinationer hänvisar vi till privat vård såsom Specialistläkarhuset i Sundsvall.

Avbokning
Kom ihåg att avboka ditt besök. Om- eller avbokning ska ske senast 2 timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid, i annat fall debiteras du för uteblivet besök, gäller även avgiftsfria besök. Uteblivna besök debiteras enligt Landstinget Västernorrlands taxa. Det gäller även för dig som har frikort. Avboka besök kan du göra via

 

Högkostnadsskydd och frikort
Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett max i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbeloppet (för närvarande 1100 kr) får du frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket. Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

Besöksavgifter
Vi har samma avgifter som alla andra vård/hälsocentraler i Västernorrland.

  • Besök läkare 300 kr

  • Övriga besök 300 kr

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge